הספרייה ברגע אחד

מעוניינים להשתתף? מצוין!
היכנסו לספריה וצלמו בה תמונה מזווית מיוחדת.
(אפשרויות לדוגמא: מעיינים בספר, עבודה עם מחשב נייד/ נייח, דיון לומדים/ לומדות, חיפוש במדפי הספרים, צילום/ סריקה, יושבים בלובי הכניסה)
כתבו תיאור קצר וכמה מילים לגבי הרעיון העומד מאחורי התצלום.
את התמונות יש לשלוח לדוא"ל הספרייה (lib@hemdat.ac.il) עד : ט"ז סיון – 30.5
ניתן לשלוח יותר מתצלום אחד!

  • התצלומים צריכים להיות באיכות טובה שתאפשר הגדלה
  • 14 תמונות נבחרות יוגדלו ויוצגו בתערוכה בלובי הספרייה
  • וועדת שופטים תחליט על 3 התמונות הזוכות

שלוש התמונות הזוכות – יזכו בפרס!

אז… קדימה לספרייה!