שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

האם צריך לברך הגומל אחרי אזעקה?

שאלה: בימים מתוחים אלה של אזעקות, צבע אדום, ממ"דים וכו'… האם מברכים הגומל בזמן רגיעה או יציאה מסכנה?

תשובה:

מברכים הגומל ב- 4 מצבים שיוצאים מהם:

1. חבוש – אסור שיצא מבית האסורים.

2. ייסורים – אדם שחלה ונתרפא.

3. ימים – אדם שעבר והפליג בים וניצל מסערה וכו'.

4. מדבריות – אדם שעבר דרכים מסוכנות כמו מדבר, אוויר, טיסה וכו'.

סימנם של ארבעת המצבים האלו הוא חיים (חבוש, ייסורים, ים, מדבריות)

המכנה המשותף לכולם – שיוצאים מסכנה ממשית, מוחשית שחווית בעצמך וניצלת ממנה.

אם חלילה במצבנו היום זה יקרה, כמו למשל קסאם שנפל והתפוצץ ורסיסיו עפו לכל עבר, ויכולתי להיפגע וניצלתי – כן, חייבים לברך הגומל בפני עשרה אנשים.

אבל – סירנות, אזעקות, התראות שמכניסות אותנו לממ"דים ויוצאים מהם לשלום – אין זה מצב שמחייב ברכת הגומל, אבל כן מחייב אמירת תודה והלל לה'.

בע"ה שנשב שלווים ובטוחים, ויבואו ימים יותר מרוממים ומצמיחים.

בברכת התורה, אמור שמעון