תקנון חברה מביאה חברה

  • הטבה תינתן לסטודנטית במכללה, שהביאה מועמדת לתואר ראשון נשים או השלמה לתואר ראשון נשים.
  • ההטבה תינתן עבור חברה שנרשמה בפועל ללימודים במכללה והסדירה שכ"ל.
  • על המועמדת להצהיר בזמן הריאיון את שם החברה שהמליצה לה על המכללה ולחתום על טופס הצהרה.
  • ההטבה תינתן בסמס' ב' של שנת הלימודים תשע"ט בהעברה בנקאית לחשבון הממליצה.
  • המכללה רשאית להפסיק בכל עת את מבצע חברה מביאה חברה