עקב הפסקת חשמל לצורך עבודות תשתית, תיסגר הספרייה האקדמית ביום ג' , יג' תמוז, 26/6/18. הספרייה תפעל ב"ה שוב כרגיל למחרת ביום ד

עקב הפסקת חשמל לצורך עבודות תשתית, תיסגר הספרייה האקדמית ביום ג' , יג' תמוז, 26/6/18. הספרייה תפעל ב"ה שוב כרגיל למחרת ביום ד'.

ניתן להפנות לצוות הספרייה שאלות ובקשות באמצעות דוא"ל lib@hemdat.ac.il