שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

האם מותר להתחתן משבעה עשר בתמוז?

שאלה: האם מותר להתחתן, משבעה עשר בתמוז?
תשובה: ימי בין המצרים – ימי עצבות ואבל על הצרות שאירעו לאבותינו, בבית ראשון ובבית שני. על כן יש בהם דיני אבלות שהולכים ומתפתחים, להעצמת החלל של בתי המקדש.
אחד המנהגים שנועדו להמעיט בשמחה, הוא הימנעות מעריכת חופה וקידושין. ואכן, מחלוקת המחבר – ר' יוסף קארו והרמ"א – ר' משה איסרליש, ספרדים ואשכנזים. האשכנזים – נוהגים לא להתחתן כבר משבעה עשר בתמוז' , והספרדים – מר"ח אב שעליו נאמר – "משנכנס אב ממעטין בשמחה".
שירבו שמחות – ונזכה לבניין המקדש.
הרב שמעון אמור