החלה ההרשמה לתכנית ניצנים בבתי הספר – בנות שנה ג'

בהתאם להחלטת הממשלה מספר 3409 מיום 11 בינואר 2018 המשרד יסבסד הפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות הבוקר לגני הילדים בחינוך הרשמי והמוכש"ר ולבתי הספר בכיתות א'- ג' המתוקצבים על ידי משרד החינוך – במהלך חופשות בתי הספר והגנים בתוך שנת הלימודים.
התכנית תופעל 10 ימים, בימים א' – ה' במהלך חופשות בתי הספר והגנים בשנת הלימודים – תשע"ט. משרד החינוך מציע לסטודנטים שנה ג' להשתלב במסגרות אלו בבתי הספר. התכנית מיועדת לסטודנטים אזרחי ישראל הלומדים במכללות להוראה. סטודנט שישתתף בתכנית באופן מלא יהיה זכאי לתשלום של 45 ₪ בעבור שעה בת 60 דקות וגם עבור כל ההכנות הדרושות לביצועה.

להרשמה יש למלא את הטבלה בטופס השיבוץ ולשלוח לד"ר אורלי קולודני בדוא"ל – orkolodni@hemdat.ac.il

עד ה-שימי לב! ניתן להגיש מועמדות 13.11.18