הסדרי חניה

סטודנטים יקרים,
אנו מבקשים כי בהגיעכם למכללה להחנות את רכבכם רק במקומות מוסדרים,
אין לחסום רכבים אחרים
אין להחנות את רכבכם על הכביש הראשי, הכביש משמש כציר מרכזי עליו נוסעים אוטובוסים, משאיות וכדומה, ורכבכם מהווה הפרעה לתנועה.
לרשותכם חניה גדולה ומרווחת מול הבריכה שניתן להחנות גם בה בצורה בטוחה ללא הפרעה לסדר הציבורי.
תודה.