הדרכות ספרייה

סטודנט יקר!
עם תחילת לימודיך אנו מאחלים לך הצלחה רבה.
אחת ממטלות החובה בשנה א' הנה הדרכת ספרייה – להיכרות עם קטלוג הספרייה ומאגרי המידע.
הדרכה זו תסייע לך רבות במהלך לימודיך.
מצ"ב טבלה ובה תאריכי ההדרכות.

להרשמה ושיבוץ להדרכות ספריה לחץ כאן