מבחני בקיאות תשע"ט

הנחיות כלליות:

  1. ציון עובר במבחן בקיאות בודד הוא 60, אך הציון הממוצע חייב להיות לכל הפחות 70.
  2. ההשתתפות בבחינות מותנית בהרשמה מוקדמת במזכירות האקדמית שבועיים לפני מועד המבחן.
  3. המבחנים בהלכה – בספרים סגורים, המבחנים בתנ"ך – בספרים פתוחים.
  4. הסטודנטית חייבת להיבחן לפחות 2 יחידות בשנה.
  5. כל נושאי מבחני הבקיאות באחריות רב המכללה.
  6. יחידה ז' – אמונה: עבודה עפ"י חוברת אמונה. את העבודה יש להגיש במהלך שנה ב', ולהגישה במזכירות.

החומר למבחני הבקיאות:

מועד

תנ"ך

הלכה

שבועות
ג' סיון תשע"ט
6.6.19
יחידה א':
בראשית, ויקרא, יהושע-שופטים ללא מפרשים.
יחידה ב':
שער ראשון ושני (סדר היום וברכות)
שער שלישי – (שבת)
ללא הלכות ציצית ותפילין
קיצור שולחן ערוך – הרב חיים דוד הלוי
פסח
ו' ניסן תשע"ט
11.4.19
יחידה ג':
שמות, במדבר, דברים, שמואל א-ב ללא מפרשים.
יחידה ד':
שער רביעי (חג ומועד)
קיצור שולחן ערוך הרב דוד חיים הלוי.
חנוכה
כ"א כסלו תשע"ט
29.11.18
יחידה ה':
מלכים א-ב
ללא מפרשים.
יחידה ו':
שער חמישי ושישי (חתן וכלה ויסודות הבית היהודי).
שער שביעי ושמיני
(המצוות התלויות בארץ + השולחן הכשר)
שער תשיעי ועשירי (הלכות שמחות ויסודות דיני ממונות)
 את העבודה יש להגיש למזכירות בתאריכים הנ"ל בלבד:
א' שבט 07.01.19
כ' אדר 06.02.19
א' אייר 06.04.19
אמונה – יחידה ז'
החל משנה ב'
הגשת העבודה עפ"י מאמר של הרב רבינוביץ. לחצו כאן להורדת המאמר והעבודה