שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

מה מברכים על רוב גשמים?

שאלה: מה מברכים על רוב גשמים? או גשמים בעיתם?

תשובה: עלינו לדעת שאנו נענים על בקשתנו ובמיוחד בעניין הגשמים. שהם מתנות שמים עצומות לבריאה ולעולם. בכל מובן ועניין עלינו להודות ולהלל ולפאר ולקלס על כל טיפה וטיפה.

ירידם גשמים בעיתם, ובמיוחד בלילי שבתות, הם הארת פנים משמים אלינו. וחכמים ניסחו ברכת הודאה מיוחדת שמופיעה במסכת ברכות. וכן גם נוהגים לומר "נשמת כל חי" שהוא השבח הנעלה ביותר בכל מתנה ומתנה משמיים.

שבת שלום!!