דבר תורה פרשת "בא"

היום ד' שבט לפני 35 שנה, ביום זה נסתלקה מאיתנו דמות מופלאה בכל מובן ועניין – תורני – יהודי – כלל ישראלי, והוא מורנו ורבנו קדוש ישראל נעלה ומעלה אישיות קבלית ענקית, שמימי הבעש"ט זצוק"ל (כדברי מרן הרב עמאר שליט"א) לא קמה בעבודת ה', חסידית וקבלית.

זהו כמובן ראש מרנן בעולם הקבלה והחסידות – מרן ה'באבא סאלי' זצוק"ל זיע"א, והוא מרן ר' ישראל אבוחצירא. שושלת מופלאה ומלומדת בנסים, מי לא נענה ע"י תפילתו וסגולתו.

זכה אזורנו שכל שנה באים מכלל ישראל ביום זה לערוך הילולא עילאה.

בגיל 17 הוא חיבר הקדמה מופלאה לאחד הספרים הקבליים מאוד. "פתח האהל", כל מילה בהקדמה זו ממקור אחר: תלמוד בבלי, ירושלמי, מדרשים, זוהר, קבלה ותורת הח"ן והסוד. דיין ומורה הוראה באזור ה"דרע" שבדרום מרוקו. ענווה, קדושה ופשטות, וגדלות עילאית בכל הנהגה בהלכה ובתורה. לקבל שבת מחצות יום שישי, לבוש ועטור לבן וממתין ומצפה ליום שבת קודש, "לכה דודי לקראת כלה". לקראת כלה ממש ובפועל.

כמה נפלא לראות שקורא הדורות מראש, מסלק כוחות עילאיים, בפרשת "בא"- פרשת יציאת מצרים הפלא העצום והמופלא, לצאת מהמקום הכי סגור ומסוגר בעולם בעת ההיא. "מין המצר קראתי י'ה, ענני במרחב – י'ה" וזה מה שעשה כל ימיו, להוציא מן המיצר אל המרחב. צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

שבת שלום.

זיע"א (זכותו תגן עלינו אמן).

הרב שמעון אמור