המבחנים שמתקיימים היום

21.2.19

מבחנים היום (מסלול בנות):

 

שעה

שם הקורס

כיתה

9:00 מבוא לאיפיוני תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך המכיל והמיוחד – מקוון אודם 301

ברקת 108

ברקת 113 ברקת

201 ברקת 202

 

בהצלחה!!!

 לכל מבחני הסמסטר לחץ כאן