מיזם 929 מזמין אתכם להשתתף בתכנית חלוקת מענקים לסטודנטים להובלת קבוצות לימוד תנ"ך

מיועד לסטודנטים בחוג למקרא ולתושב"ע (– שנה ב' ומעלה); סטודנטים בתואר השני במסלול תרבות יהודית בזיקתה לתנ"ך.

לפרטים וקבלת הטפסים יש לפנות:

סטודנטיות בחוג למקרא ייגשו אל ד"ר מרים סקלרץ –  miryamsk@orot.ac.il

סטודנטיות בחוג לתושב"ע יפנו לד"ר מנחם כץ –  katz55@gmail.com

סטודנטים לתואר שני – ד"ר ירון זילברשטיין  – yaronzil@hemdat.ac.il

סטודנטים בחוג למקרא ולתושב"ע יפנו לשגיא אלימלך – sagi@hemdat.ac.il

לפרטים נוספים לחצו כאן