סטודנטיות יקרות שימו לב!

להזכירכן, חל שינוי בלוח האקדמי בזמני סיורים וסדנאות.

כמו כן מאחר וביום הבחירות לא יתקיימו לימודים תאריך הסדנא שונה.

להלן התאריכים העדכניים:

 

שנה א' –  יום רביעי כז' אדר ב' 3/4/19 – סיור ביד ושם.  

שנה ב' –  יום רביעי כ' באדר ב' 27/3/19 – סדנא במכללה  

שנה ג' – יום חמישי יח' אייר 23/5/19 סדנא במכללה – "מתודיקה של השואה".