שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

כשניתנת עבודה להגשה במכללה בזוגות, האם מותר לרשום שניים כמגישים אם רק סטודנט אחד עבד עליה?

תשובה:

  • אם השותף כלל וכלל לא עשה מאומה, הרי שאסור להגיש על שמו.
  • אם עשה מעט והמרצה לא הגדיר את היקף השותפות – הרי שמותר.

בהצלחה!