שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

יש היום קמפיין של "לא מדברים בבית כנסת". על מה מדובר?

תשובה: תורתנו מצווה אותנו "ומקדשי תראו", במה מקיימים צו זה?

התורה אומרת לנו לכבד מקומות קדושים: בתי כנסת, בתי מדרש, ישיבות ובעיקר מקומות תפילה כמו הכותל, קברי אבות וקברי צדיקים.

לכבד, ע"י שלא מזלזלים. זה שלב א'- היינו הדיבורים, הפטפוטים בבתי כנסת הוא יסוד המחלה של אי כיבוד "מקדש מעט". באים להתפלל – כדי לכבד. אם באים לדבר עדיף לא לבוא לבית כנסת.

וכך מופיע בהרבה פוסקים במהלך כל הדורות ובמיוחד בדורנו שהוא "דור המילים" – בכל אמצעי ובכל מקום.

שבת שלום.