שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

"ושמרו בני ישראל… את השבת". מהי "שמירה"?

שאלה: בפרשתנו "כי תישא" שוב מופיעה מצוות השבת. "ושמרו בני ישראל…" מהי "שמירה"?

תשובה: אומרת הגמרא בכמה מקומות, כמו (ברכות כ' ע"ב) ששמירה היא כל הפעולות של 'לא תעשה' בשבת. מה הן הפעולות שאסור לעשות. אם אדם לא עושה את האיסור – זוהי שמירה.

לעומת זכירה שעניינה פעולות עשה.

שבת שלום!