פרס ראש הממשלה 'לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב'

מכללת חמדת הדרום מברכת את פרופ' יהודית הנשקה, חברת המועצה האקדמית במכללה, על זכייתה בפרס ראש הממשלה 'לעידוד והעצמת חקר קהילות ישראל בארצות ערב' עבור עבודתה במשך עשרות שנים לתיעוד, חקר ושימור הלשונות היהודיות והתרבות היהודית של יוצאי ארצות ערב ואירן, בין היתר באמצעות ראיונות עם אזרחים ותיקים. פרופ' יהודית הנשקה (חדד) גדלה במושב בית הגדי והתחנכה בקריית החינוך שדות נגב (עזתה). היום היא מכהנת כראש החוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה. ברכות מכללת חמדת הדרום לזכייתך בפרס חשוב זה.