המכללה זכתה לאישור המל"ג לפתיחת תואר שני חדש – תואר M.Teach

לסיים בשנתיים לימודים גם תואר שני וגם לימודי הסמכה להוראה? ב"חמדת הדרום" זה אפשרי! החל משנת תש"ף נפתח מסלול חדש באישור המל"ג, ובו תוכלו ללמוד ולקבל את תואר ה- M.Teach היוקרתי. 

מכללת חמדת הדרום קבלה את אישורה של המל"ג להתחיל ברישום סטודנטים ללימודי תואר שני לתואר M.Teach. הנרשמים הזריזים יתחילו את לימודיהם בתחילת שנת תש"פ. זהו תואר חדש יחסית בישראל שמאפשר לסיים במשך שנתיים גם תואר שני וגם לימודי תעודת הוראה. חמדת הדרום, בהתאם להתמחויותיה לתואר ראשון,  קבלה אישור להעניק תואר זה בשני מסלולים. האחד, מסלול מדעים נועד לקלוט את בוגרי המדעים המדויקים, בוגרי מתמטיקה ומהנדסים, והשני הוא מסלול מדעי הרוח נועד לקליטת בוגרים ממדעי היהדות, היסטוריה, ספרות ועוד. ייחודה של תכנית זו לעומת תכניות הלימודים השכיחות לתואר .M.Ed בכך שאיננה מחייבת זכאות לתעודת הוראה. בדיוק להפך, במקרה זה תעודת ההוראה נרכשת בד בבד עם לימודי התואר השני.

תכנית לימודים זו הוכנה והוגשה למל"ג על ידי ד"ר ליליאן שטיינר המכהנת במכללה כמזכיר האקדמי וכראש תכנית לימודי ההסבה. היא תעבור לכהן כרכזת התכנית החדשה לצידו של פרופ' אביקם גזית – מומחה בעל שם בהוראת מתמטיקה ומדעים – שיכהן כראש התכנית. תכנית לימודי M.Teach נועדה להכשיר מורים מעולים לבתי הספר העל-יסודיים לכיתות ז'-י'. הכשרת הסטודנטים בתכנית זו מדגישה של נתוני הלמידה של התלמידים ומנסה להתאים את מתודות הלמידה לאופיים של התלמידים. תכנית זו היא התכנית הרביעית לתואר שני במכללה והיא מצטרפת לשלוש התכניות המבוקשות לתואר .M.Ed: ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מדעי-מתמטי, ותרבות יהודית בזיקתה לתנ"ך.

אישורה של התכנית מעיד על הדינמיקה שהתפתחה במכללה בשנים האחרונות, דינמיקה של חדשנות ופרו-אקטיביות. דינמיקה זו הובילה את המכללה ללימודים ברמה אקדמית גבוהה, לתלמידאות ברמה רצינית, ולהתנסות בעבודה מעשית בתכניות כמו אקדמיה-כיתה ואקדמיה-עיר. החדשנות של המכללה בולטת היטב בהקמת מרכז סימולציות מתקדם לנוחיות ניתוח רמת ההוראה של הסטודנטים. גם הסטודנטים החדשים שיצטרפו לתכנית תואר שני M.Teach יתרגלו את ההוראה וינתחו את מהלך השיעורים באמצעות עזרי הסימולציה שיעמדו לרשותם במכללה. נשיא המכללה פרופ' שאול קרקובר קובע שהישגים אלה ואחרים הם אבני דרך באתגר הגדול בדרך להפיכתה של מכללת חמדת הדרום לאחת המכללות האקדמיות הטובות ביותר בישראל.

ההרשמה לתואר זה נפתחה, מהרו להירשם כאן. מספר המקומות מוגבל.

בחזרה למידעון >>