למידה בשעת חירום

לכל מרצות ומרצי המכללה,

לסטודנטיות ולסטודנטים

הלומדים במכללת חמדת הדרום

כמדינה וכאומה שהלימודים וההתפתחות המקצועית הם נר לרגליה,

לא ניתן לצוררינו להפריע לנו להמשיך ולהתפתח.

המכללה מנסה להתארגן ללמידה גם בשעות חירום.

אנחנו מקווים שהשקט והשלווה יהיו מנת חלקינו תמיד.

ובכל זאת צריכים להיות מוכנים לכל התרחשות

ולא להפסיק את ההתקדמות שלנו אפילו לשעה אחת.

מצורפים קבצים על מנת לקיים, במידת האפשר,

את הקורסים על פי מערכת השעות, כל מרצה כפי יכולתו.

למידה מרחוק בשעת חירום

פתיחת בלוג במודל

למידה מרחוק בשעת חירום -למרצים

עקרונות לבנייה וניהול קורסים מקוונים

לסטודנטים, נא בדקו הודעות מתוך מערכת מודל

איך אתם יכולים להצטרף לקורסים מביתכם, שוב כל אחד ואחת כפי יכולתם.

נתפלל שלא נזדקק לאמצעים מיוחדים אלה.

עם זאת, בעקבות הפעלת אמצעים אלה היום

נבקש לקבל מכם משוב והצעות לשיפור אמצעי הלמידה בשעת חירום בלחיצה כאן

בתפילה לקיום ההבטחה "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד"