ראש חודשים, טלה ומצרים

השבת הקרובה מכונה שבת "החודש" – על שם החודש הזה לכם ראשי חדשים. ערוך השולחן "הרב יחיאל מיכל אפשטיין זצ"ל, מדבר בהקדמתו לחודש ניסן על הקשר בין "ראש החודשים" למזל טלה ומצרים. מדוע נבחר ניסן כראש חודשים, מבחינה טבעית, שבגינה, גם יציאת מצרים אירעה בחודש.

ועיקר דבריו, הוא כי התחדשות הטבע בתקופה זו מורה על האמונה וההשגחה האלוקית השמימית. דווקא בעונה שבה הטבע מופיע בחוזקו ובאיתנו שם נמצאת האלוקות. וזו המטרה של יציאת מצרים, לא להסתכל על הטבע בכוחו עצמאי, והיינו חירות טבעית. אלא הפוך, ככוח תלוי ומובנה בהשגחה: "מי עשה אלה שאו מרום עינכם…" היציאה מעבדות לחירות, יסודה ברוח, שהאדם דווקא תלוי ומובנה בקימות בקב"ה. זוהי החירות האמיתית. עבדי הזמן עבדי עבדים הם – ועבד ה' לבדו חופשי – אומר ריה"ל בכוזרי.

וזה בא לידי ביטוי שגורם הזמן בפסח הוא בעל ערך – תלוי תוכן. כמו שבמצרים יצאנו  בחיפזון במהירות, אין זמן. אין התמהמהות. א"א לדבר, יש זמן – מחר, מחרתיים,  אחר-כך. לא כאן ועכשיו. החיים מדברים על כך שאסור להחמיץ את הזמן, אסור להחטיא אותו, אסור לבזבז זמן.

חייבים לדעת שהרגעים הגדולים הם מצומצמים, קצרים ומידיים ואז החיפזון הזה, מלמד על חשיבות השלב והסיטואציה . לא המשיכה וההתמהמהות מביאים גאולה, אלא דווקא מימוש מקסימלי של כוחות הרגע. והחכמה – לראות את זרקורי הגאולה שהם מיידים, ולממש אותם.

עלינו למצות ולא להחמיץ. זוהי מטרת אכילת המצה. ואז כל רגע הוא חדש, הוא עצמתי. וזוהי המשמעות של החודש הזה לכם. היינו החידוש וההתחדשות -היא לכם, בשבילכם.

שבת שלום