שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

שואלין ודורשין בהלכות הפסח

לקראת הפסח, נעסוק בהלכות חמץ.

א. אסור לאכול מוצר העשוי מקמח שנבלל עם מים, והבלילה שהתה 18 רגעים.

כל תוצר אפוי, מבושל, מטוגן וחי הראוי לאכילה – מעיסה כסו – הוא חמץ.

ב. אסור להנות מחמץ בפסח, בכל אופן שהוא – מכירה, השכרה, השאלה, השקעה, מניות וכו'.

ג. אסור להשתמש בכל משקה שעומד בתנאים הנ"ל – כגון בירה, יי"ש, אלכוהול מדגנים ועוד).

ד. אסור להשתמש בכלי שבלוע בו חמץ כנ"ל, ללא הכשרה לפי הכלל "כבולעו כן פולטו" – היינו, לפי אופן השימוש בכלי – כך הכשרתו.

בישול, טיגון – הגעלה ע"י מים רותחים בכלי ראשון.

צלייה, אפייה – ע"י ליבון בתוך האש.

לא כל חומר ניתן להכשרה. בנוסף לאופן השימוש בכלי לחמץ – יש גם הבדל לפי החומר ממנו עשוי הכלי.

ה. אשור שיימצא חמץ מכל סוג ברשותו של אדם מישראל.(מכאן הניקיונות והבדיקות).

ו. מצווה מיוחדת, והיא – "תשביתו" – חייבים, מעבר לניקיון ולהוצאת החמץ מהבית – לשרוף, לקבור, לזרוק לים ולאבד את החמץ לשבעת ימי הפסח.

ז. מכירת חמץ – חמץ פרטי בעל ערך וחשיבות, מותר למוכרו לגוי לפני הפסח במכירה אצל הרב המקומי.

חמץ כללי-ציבורי, מפאת ערכו הגדול ולא בגלל חשיבותו – מותר למוכרו במכירת חמץ כנ"ל.

בברכת פסח כשר ושמח!

הרב שמעון אמור