תקנון ההגרלה

במסגרת הגרלה לבנות שירות לאומי המועמדות להתחיל את לימודיהם באקדמיה בשנת תש"פ, מכללת חמדת הדרום מעודדת ומתמרצת את הבנות להירשם לאקדמיה.

  1. כל בת שרות שתמלא את הפרטים לרבות המצאת אישור על סיום שירות לאומי תוכל להיכנס להגרלה על מחשב נייד אחד מסוג Lenovo IdeaPad 130-15 81H7002VIV (להלן: "המחשב הנייד") והמלגות המוצעות שהינם מלגת לימודים אחת על סך של 5,000 ₪ ומלגת לימודים אחת על סך של 3,000 ₪ (להלן: "המלגות המוצעות").
  2. קבלת המחשב נייד איננו מותנה ברישום למכללה.
  3. לעומת זאת, המלגות המוצעות יינתנו רק לבנות שרות שיזכו בהגרלה ושירשמו ללימודי תואר ראשון במכללת חמדת הדרום ויתחילו את לימודיהן בשנה"ל תשפ"א.
  4. המלגות המוצעות יינתנו בתחילת שנה ב' ללימודים- לאחר שסיימו את לימודי שנה א'.
  5. אין המכללה מתחייבת לקבל ללימודים בת שירות בגלל זכייתה באחת מהמלגות המוצעות במסגרת ההגרלה הנ"ל ובת השירות תידרש לעמוד בתנאי הקבלה הנדרשים לצורך קבלה ללימודים במכללה לרבות עמידה בנתוני הסף של בגרות/ פסיכומטרי עפ"י דרישות משרד החינוך והמכללה. במידה ובסופו של יום בת השירות לא תתקבל למכללה מכל סיבה שהיא, זכאותה לקבלת אחת מהמלגות המוצעות מכוח ההגרלה הנ"ל תבוטל ולא תהיה לבת השירות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמכללה בעניין זה.
  6. אין כפל הטבות דהיינו, בת השירות שתזכה בהגרלה לא תהיה זכאית לזכות ביותר מפרס אחד (מחשב נייד או מלגת לימודים על סך של 5,000 ₪ או מלגת לימודים על סך של 3,000 ₪).
  7. בת השירות נותנת את הסכמתה כי המכללה תפנה אליה לדוא"ל שהיא תמסור במסגרת הרשמתה להגרלה וזאת, לצורך מסירת תוצאות ההגרלה.