תכנית לשבוע עבודה מעשית שני

להורדת התכנית כקובץ לחצי כאן

  • התכנית היא עפ"י שנתונים ולא מסלולים. השבוע המרוכז מאפשר לסטודנטיות התנסות בזירות השונות בגנים ובבתי הספר. ימי ההתנסות עד השעה 13:30!
  • איחור מעל רבע שעה לסדנאות/סיור אינו מאפשר השתתפות. במקרה רפואי יש להביא אישור רפואי מיד בהגעה.
    חשוב לציין: גם עם אישור רפואי אי אפשר לאחר יותר מחצי שעה.
  • במהלך כל סיור/סדנה יחולק דף תצפית/ משוב אותו יש להגיש בסיום הביקור. יש להתנהג כמורות ואין לאכול (כולל מסטיק) ואין להשתמש בסלולרי! לשם כך יש הפסקות.
  • הסדנאות/הסיורים הם חלק מחובות ההכשרה המעשית.
    סטודנטיות המעוניינות להצטרף להסעות מהמכללה בימי הסיורים, ו/או לבתיה"ס/ הגנים המאמנים – עליהן להירשם ולשלם בנפרד מראש:

  • אין להגיע עם תינוקות לסיורים או לסדנאות. להרשמה מראש לתינוקייה במכללה לחצי כאן.

להלן התכנית:

שנתון יום ראשון
י"ד אייר
19.5.19
יום שני
ט"ו אייר
20.5.19
יום שלישי
ט"ז אייר
21.5.19
יום רביעי
י"ז אייר
22.5.19
יום חמישי
י"ח אייר
23.5.19
יום שישי
י"ט אייר
24.5.19
שנה א' עבודה מעשית בביה"ס / הגן המאמן עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן עבודה מעשית בביה"ס / הגן המאמן לבנות התמחות: אנגלית בלבד
9:15-14:00
סדנה והרצאה באנגלית
לבנות התמחות: חינוך מיוחד, יסודי וחט"ב
9:30-14:00
סיור בביה"ס "מחוננים" באשדוד
הסעה בשעה 8:30 מהמכללה ברישום מראש
לבנות התמחות: גיה"ר
9:30-13:30
סדנה: הקשבה
ד"ר איריס גלילי


לבנות התמחות: חנ"מ
9:00-12:15
סימולציות- שיח ודיאלוג


לבנות התמחות: יסודי, חט"ב ואנגלית
12:30-15:30
סימולציות – שיח ודיאלוג
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן
שנה ב' לבנות התמחות: גיה"ר
המתנסות בסמסטר ב'
9:30-13:30
סדנה:
גנים ייחודיים –  ד"ר איריס גלילי
 
לבנות התמחות: חנ"מ, יסודי
9:30-15:00
סיור בביה"ס "צלפון"
הסעה בשעה 8:00 מהמכללה ברישום מראש-
כל שאר ההתמחויות
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן לבנות התמחות: אנגלית בלבד
9:15-14:00
סדנה והרצאה באנגלית
 
כל שאר ההתמחויות
9:30-13:30
סיור למרכז
גמילה – רטורנו
הסעה בשעה 7:30 מהמכללה ברישום מראש
לבנות התמחות: חינוך מיוחד
9:15-14:00
סדנה:
הוראה דיפרנציאלית
לבנות התמחות: גיה"ר המתנסות בסמסטר ב'
9:00-13:15
סדנה:
הוראה דיפרנציאלית
לבנות התמחות: אנגלית, יסודי וחט"ב
9:00-13:15
סדנה:
הוראה דיפרנציאלית בכיתה הטרוגנית
עבודה מעשית בביה"ס / הגן המאמן
שנה ג' עבודה מעשית בביה"ס / הגן המאמן סדנת רשות בתשלום
9:30-13:00
סדנה:
כתיבת קו"ח והכנה לריאיון עבודה – כלים מעשיים
מכון "גישות"
דמי השתתפות 50 ש"ח
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן לבנות התמחות: אנגלית בלבד
9:15-14:00
סדנה והרצאה באנגלית
כל שנתון ג'
8:45-13:45
סדנה בנושא:
"מתודיקה של השואה "יד ושם
עבודה מעשית בביה"ס/הגן המאמן

בנות הסבת אקדמאים: חייבות בעבודה מעשית ביום ההתנסות וביום הלמידה שלהן
בברכה,
שי מאמו