שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

מחלוקת או חילוקי דעות?

שאלה: מה ההבדל בין מחלוקת לחילוקי דעות?

תשובה: חילוקי דעות הוא עניין שכלי, כל אחד חושב אחרת.

מחלוקת היא חילוקי דעות שמשתתף בהם גם החלק הרגשי, הלב והאמוציות.

ולכן מחלוקת שהיא לשם שמיים – אין בה עניין רגשי ומחלוקת לא לשם שמיים – כמו קורח ועדתו, יש בה יסודות רגשיים, שמטביעים בהם את השכל.

שבת שלום.

האב אמור שמעון