שאלות אחרונות
שאלה הלכתית לרב
  • (אם בחרת לקבל תשובה למייל)

סליחות לפני חצות הלילה

שאלה: האם מותר לומר סליחות בלילה לפני חצות?

תשובה: סליחות, זמנם המשובח והמהודר:

  • באשמורת הבוקר.
  • במשך היום עד חצות.
  • אחרי חצות עד השקיעה.

אין לומר סליחות משקיעת החמה עד חצות.

כיוון שסליחות הוא מנהג, כדברי השו"ע, הרי לפעמים יש אילוצים, כמו אנשים זקנים או אילוצי לו'ז של עבטדה ואומרים גם קודם חצות.

אך מומלץ ביותר לא משקיעה עד חצות.

שבת שלום,

הרב אמור שמעון