פרשת השבוע

ראש חודשים, טלה ומצרים

השבת הקרובה מכונה שבת "החודש" – על שם החודש הזה לכם ראשי חדשים. ערוך השולחן "הרב יחיאל מיכל אפשטיין זצ"ל, מדבר בהקדמתו לחודש ניסן על הקשר בין "ראש החודשים" למזל טלה ומצרים. מדוע נבחר ניסן כראש חודשים, מבחינה טבעית, שבגינה,… להמשיך לקרוא

בכל דור יש עגל.

פרשה זו, עיקר עניינה הוא חטא העגל. וכבר רבו החולקים – מה הייתה כוונת ישראל בעשיית העגל, האם לשם שמים, הגשמת והמחשת האלוקות או לע"ז?

הראשונים, "הכוזרי", הרמב"ן, האברבנאל ועוד מתבוננים במעשה זה. אמנם הגמרא במסכת גיטין רואה את זה… להמשיך לקרוא

"ואתה תצווה" – לא משנה מי, משנה מה!

כשעוסקים בגודל ובענקיות של אלוקות ונצח, כן, יש מצב שבו לא מציינים את מי אלא את המה ברעיון! ובמעשה!

משה רבינו ע"ה, גדול הנביאים בנצח ולנצח, נפטר ביום ז' אדר הסמוך לניסן, אבל ההקרנה וההשפעה מיום ז' באדר ב' קיימת… להמשיך לקרוא

ממשכן ועד מקדש

בין משפט לדין | דבר תורה לפרשת משפטים

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", אומרת התורה. לכאורה, אנו היום מכנים את המקומות שבהם יש את הדיונים, הטענות של הצדדים וההכרעות בדרך שאינה של התורה – ערכאות – בשם "בית משפט".

לכן… להמשיך לקרוא

בין שירה לתורה. לכבוד פרשת "יתרו"

פרשת "בשלח" שעניינה המרכזי הוא "שירת הים" שנאמרה על קריאת ים סוף, ובע"ה נקרא את פרשת "יתרו", שעניינה המרכזי הוא מתן תורה. עפ"י רוב יחול ט"ו בשבט ביניהן. יש משמעות לסדר זה ולתכני מועדים אלה.

חכמים אמרו: "גדולה שירה מתורה".… להמשיך לקרוא

1 2 3 35
כניסה למוּדל
צרו איתנו קשר!