פרשת השבוע

"ויחלום עוד" – מוסיף והולך

פרשיות השבוע שבהם חל חג החנוכה הן: "וישב", "מקץ", "ויגש".

פעמים פרשה אחת ופעמים שתיים, תלוי כמה שבתות חלות בחנוכה.

מה משמעות או הקשר של זה?

רעיון  האחווה שהוא מוסר ההשכל הגדול מפרשות אלו, הוא יסוד ושורש הניצחון בימי… להמשיך לקרוא

"והנה חלום"

דבר תורה לפרשת ויצא, מאת רב המכללה

סולם יעקב הוא מושג. הוא חלום, אך הוא מסר עצום.

היחיד שחולם באבות, הוא יעקב. אברהם – לא חולם, יצחק – לא חולם. ולמה רק יעקב זוכה במדרגת נבואה שנקראת 'חלום', מלבד היותו… להמשיך לקרוא

הילכו שניים יחדיו?

בס"ד

יום חמישי ,א' ראש חודש כסלו, תשע"ט

הילכו שניים יחדיו? פרשת תולדות.

פרשת תולדות ,היא פרשת יסוד החינוך בעידן משתנה ומגוון. שני הורים קדושי עליון, רבקה ויצחק, זוכים לגדל שני ילדים שונים בתכלית השינוי-מלידה. "ויתרוצצו הבנים בקרבה", כל אחד… להמשיך לקרוא

החתן הראשון

דבר תורה לפרשת חיי שרה מאת הרב שמעון אמור

פרשת חי ישרה מזמנת לידינו בפעם הראשונה את אופן השידוכין ואת אופן הנישואין.

אברהם שולח את אליעזר. משמע, שראוי שההצעה להשתדך תהיה על ידי צד שלישי

מקום ההיכרות עם המועמדת –… להמשיך לקרוא

גדולה הכנסת אורחים

דבר תורה לפרשת וירא מאת הרב שמעון אמור

המשנה במסכת פאה פרק א' משנה א', אומרת: אלו דברים שאין להם שיעור… וברשימה לא מופיעה הכנסת אורחים. ולכאורה, מדוע לא מופיעה? שהרי מעלתה עצומה, עד כדי כך שבפרשתנו נלמד שהיא גדולה… להמשיך לקרוא

כניסה למוּדל
צרו איתנו קשר!