פרשת השבוע

הילכו שניים יחדיו?

בס"ד

יום חמישי ,א' ראש חודש כסלו, תשע"ט

הילכו שניים יחדיו? פרשת תולדות.

פרשת תולדות ,היא פרשת יסוד החינוך בעידן משתנה ומגוון. שני הורים קדושי עליון, רבקה ויצחק, זוכים לגדל שני ילדים שונים בתכלית השינוי-מלידה. "ויתרוצצו הבנים בקרבה", כל אחד… להמשיך לקרוא

החתן הראשון

דבר תורה לפרשת חיי שרה מאת הרב שמעון אמור

פרשת חי ישרה מזמנת לידינו בפעם הראשונה את אופן השידוכין ואת אופן הנישואין.

אברהם שולח את אליעזר. משמע, שראוי שההצעה להשתדך תהיה על ידי צד שלישי

מקום ההיכרות עם המועמדת –… להמשיך לקרוא

גדולה הכנסת אורחים

דבר תורה לפרשת וירא מאת הרב שמעון אמור

המשנה במסכת פאה פרק א' משנה א', אומרת: אלו דברים שאין להם שיעור… וברשימה לא מופיעה הכנסת אורחים. ולכאורה, מדוע לא מופיעה? שהרי מעלתה עצומה, עד כדי כך שבפרשתנו נלמד שהיא גדולה… להמשיך לקרוא

ברית בין הבתרים – למה ברית?

המושג ברית מופיע באופן ניכר בחומש בראשית. ברית בין הבתרים, ברית מילה, ברית בין אברהם לאבימלך, ברית בין לבן ליעקב ועוד. על פניו, ברית בין בני אדם – מובן. שהרי הברית אמורה לחייב את שני הצדדים, לעמוד בהבטחותיהם ובדיבורם. שהרי… להמשיך לקרוא

כניסה למוּדל
צרו איתנו קשר!