קול קורא

קול קורא להגשת הצעת מחקר לשנת תשע"ה

לחברי הסגל האקדמי שלום רב,

להלן טופס והנחיות להגשת בקשה לתמיכה כספית במחקר לשנה"ל תשע"ה.

היקף התקציב האישי לכל חבר/ת סגל ייקבע מסך התקציב של יחידת המחקר שהוקצה לעניין זה. התקציב האישי יהיה בהיקף של 6,000 ₪. ניצול התקציב יהיה… להמשיך לקרוא

קול קורא להגשת הצעות למחקר בשנה"ל תשע"ה- מכון מופ"ת

ועדת המחקר הבין-מכללתית שבמכון מופ"ת הוקמה כדי לסייע לסגל המורים במכללות לערוך מחקרים בנושאים הרלוונטיים להכשרת מורים וחינוך. הועדה תומכת במחקרים המראים קשר ישיר להוראה ולהכשרת מורים, במחקרי הערכה דיסיפלינריים הנלמדים במכללות לחינוך, וכן בתכניות פיתוח רלבנטיות לחינוך ולהכשרת מורים.… להמשיך לקרוא

קול קורא למחקר של לשכת המדען הראשי, משרד החינוך

מתוך ראייה שהמחקר הוא כלי משמעותי בקבלת החלטות ומתוך רצון להיענות לנושאי מחקר עכשוויים הנוגעים ומשמעותיים למערכת החינוך בישראל, לשכת המדען הראשי פונה לציבור אנשי המחקר להגיש הצעות למחקרים שימומנו על ידי לשכת המדען.

המדען הראשי של משרד החינוך מכריז… להמשיך לקרוא

כניסה למוּדל
צרו איתנו קשר!