תרומה למדרשת מבראשית

על פי פסיקת רב המכללה, הרב שמעון אמור – ניתן לתרום למדרשה מכספי מעשר