דמי רישום ללימודי השלמת תואר .B.Ed

300

דמי הרישום אינם נכללים בשכר הלימוד, אינם מוחזרים והם יפים להצגת המועמדות פעם אחת בלבד (אין הם עוברים משנה לשנה).

קטגוריה: